بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

دونقطه، دکتر فواد ایزدی، تحریم ها می مانند…

دونقطه، دکتر فواد ایزدی، تحریم ها می مانند…

فواد ایزدی در ویدئویی سه دقیقه ای به بیان دیدگاه های خود پیرامون وضعیت تحریم های آمریکایی علیه ایران در دوره «بعد از توافق نهایی» پرداخت.«دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید