بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

گنجشک در غم از دست دادن عشقش

گفته شده است که عکس این دو پرنه در کشور اکراین گرفته شده و میلیون ها نفر در کشور آمریکا و اروپا با دیدن این عکس گریه کرده

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید