بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

بزودی همه مردم حقیقت را خواهند فهمید . . .

بزودی همه مردم حقیقت را خواهند فهمید .

.

.

وقتی دولت تدبیر و امید برای رسیدن به آرای بیشتر شعار های زیبایی می دهد ولی متاسفانه شعور کدخدا اجازه نمی دهد ...

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید