بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

شهیدان ایران در جنگ با داعش

از وقتی که جنگ با داعش شروع شده، شمار زیادی از شهروندان اروپایی و آسیایی به سوریه و عراق رفته اند.

بعضی از آنها هم ایرانی هستند.

گزارشی ببینید از این داوطلبان ایرانی که به کردها کمک می کنند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید