بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپ سخنرانی استاد عباسی در مورد دیدار حسن روحانی با نماینده اسراىیل در سال 65

سخنرانی استاد عباسی در مورد دیدار حسن روحانی در سال 65

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید