بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

كشتن سگ ها براي چرم

برای تولید چرم سگ توی چین، سگ های بیچاره به شکل فجیعی با چماغ می کشند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید