بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ذبح نا درست شتر و فرار شتر با گردن بریده و حمله به مردم


ذبح یـا نـحـر شتر .....

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید