بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ویژگی های قرآنی حضرت علی(ع)

گزیده ای از سخنرانی استاد قرائتی در باره امتیازات حضرت علی(ع)

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید