بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

نمونه ای از حیله گری آمریکایی ها در مذاکرات

سابقه نشان داده که هیچوقت نمیشه به آمریکا اعتماد کرد

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید