بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

پاسخ امام خامنه ای به تهدید نظامی آمریکا .. غلط می کنید.

ما تا امام زمان و اهلبیت را داریم هیچ کشوری جرات نزدیک شدن به این مملکت را نمی کنه تا حالا خیلی از این حرفای مفت رو زدند فکر کنم هشت سال دفاع مقدس رو فراموش کرده اند ایرانی جماعت غیرتی اجاز نمی ده هر کس ونا کسی به خودش اجازه بدهد به این کشور نگاه چپ کنه

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید